Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Giới thiệu về Hội cổ động viên bóng đá Quảng Nam

Căn cứ Điều lệ Hội Cổ động viên Bóng đá QNK Quảng Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cổ động viên Bóng đá QNK Quảng Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019

QUYẾT ĐỊNH  
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hội Cổ động viên Bóng đá QNK Quảng Nam
Điều 1
: Các thành viên Ban chấp hành Hội:
          Bao gồm các thành viên trong Ban lãnh đạo Hội : Chủ tịch Hội, các Phó chủ tịch, Thư ký Hội và các ủy viên. 
          Điều 2:  Chức năng, nhiệm vụ của Ban chấp hành Hội.
          - Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến Tổ thực hiện các Chương trình hoạt động của Hội Cổ động viên, các quy định Pháp luật của Nhà nước,  chỉ thị của các cấp lãnh đạo, nghị quyết của Liên đoàn Bóng đá tỉnh.
          - Báo cáo đề xuất với lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư  QNK Quảng Nam giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Hội.
          - Điều hành, giải quyết các công việc của Hội CĐV theo chương trình, kế hoạch hoạt động và các nhiệm vụ của tỉnh, Sở chỉ đạo.
          Điều 3 : Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội . 
3.1-  Ông Bùi Minh Hoàng - Chủ tịch Hội: 
          - Là người được uỷ quyền cao nhất của Hội CĐV Bóng đá QNK Quảng Nam; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh, Ban thường vụ Liên đoàn Bóng đá tỉnh, Ban chấp hành Hội CĐV về hoạt động của Hội CĐV Bóng đá Quảng Nam; điều hành hoạt động của Ban chấp hành và Ban Thường vụ Hội CĐV, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự và công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
           - Ký các văn bản, báo cáo của Ban chấp hành, Ban thường vụ và các văn bản chung của Hội.
          - Chủ trì các cuộc họp Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực và các cuộc họp toàn thể thường kỳ của Hội.
          - Tham gia  BCH Liên đoàn Bóng đá tỉnh theo cơ cấu.
          - Chịu trách nhiệm điều hành công việc thường xuyên của Hội.
          - Trực tiếp phụ trách chủ đề trọng tâm của Hội : “Đoàn kết, nhiệt tình, văn hóa, từng bước chuyên nghiệp.
- Tham gia chỉ đạo công tác hoạt động chung Hội.
          - Là lãnh đạo Hội CĐV QNK Quảng Nam, là Chủ tài khoản.
          - Thay mặt lãnh đạo Hội trong công tác đối nội, đối ngoại.
3.2- Ông Phan Văn Ngọc:  Phó chủ tịch thường trực Hội.
- Thay mặt Chủ tịch Hội điều hành giải quyết công việc thường xuyên của Hội.
- Phụ trách công tác hoạt động cổ vũ của Hội.
- Tham gia chỉ đạo công tác hoạt động Hội của Tổ Phường Tân Thạnh, Phường Tam Phú.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động công tác Hội thường kỳ; soạn thảo văn bản và báo cáo chuyên đề phụ trách.
- Tham gia một số Ban chỉ đạo của Hội do Chủ tịch Hội phân công.
- Tham mưu cho Chủ tịch Hội về các hoạt động chung của Hội.
- Trực tiếp phụ trách nhiệm vụ : “ Nâng cao hoạt động cổ vũ chuyên nghiệp.”
- Chủ trì hội họp và ký một số văn bản, báo cáo của Hội khi được chủ tịch Hội uỷ quyền.
- Thay mặt lãnh đạo Hội trong công tác đối nội, đối ngoại.
- Một số công tác khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội. 
3.3- Ông Trần Hoàng Anh: Phó chủ tịch Hội.
- Thay mặt Chủ tịch Hội điều hành giải quyết công việc thường xuyên của Hội.
- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Hộị.
- Tham gia chỉ đạo công tác hoạt động Hội của Tổ Phường An Mỹ, Phường An Xuân.
- Trực tiếp phụ trách nhiệm vụ : “ Xây dựng đoàn kết nội bộ, gắn kết mối quan hệ giữa BHL, cầu thủ đội bóng với Hội CĐV”.
- Ký một số văn bản, báo cáo của Hội khi được chủ tịch Hội uỷ quyền.
- Tham mưu cho Chủ tịch Hội về các hoạt động chung của Hội.
- Thay mặt lãnh đạo Hội trong công tác đối nội, đối ngoại.
- Một số công tác khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội. 
3.4- Ông Nguyễn Văn Phước: Phó chủ tịch Hội.
- Thay mặt Chủ tịch Hội điều hành công tác văn phòng Hội.
- Phụ trách công tác tài chính của Hộị.
- Tham gia chỉ đạo công tác hoạt động Hội của Tổ Phường Hòa Hương.
- Trực tiếp phụ trách nhiệm vụ : “ Xây dựng tài chính Hội vững mạnh”.
- Trực tiếp chỉ đạo cho kế toán, thủ quỹ Hội về công tác tài chính Hội.
- Ký một số văn bản, báo cáo của Hội khi được chủ tịch Hội uỷ quyền.
- Tham mưu cho Chủ tịch Hội về các hoạt động chung của Hội.
- Thay mặt lãnh đạo Hội trong công tác đối nội, đối ngoại.
- Một số công tác khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội.
3.5- Ông Nguyễn Kim Bảo: Thư ký Hội.
- Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, văn bản của Hội.
- Phụ trách công tác truyền thông của Hộị.
- Tham gia chỉ đạo công tác hoạt động Hội của Tổ Phường An Sơn.
- Trực tiếp phụ trách nhiệm vụ : “ Xây dựng và tổ chức phương thức truyền thông Hội’’.
- Tham mưu cho Chủ tịch Hội về các hoạt động chung của Hội.
- Thay mặt lãnh đạo Hội trong công tác đối nội, đối ngoại.
- Một số công tác khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội. 
Điều 4: Nhiệm vụ của các ủy viên Ban chấp hành Hội. 
          - Ủy viên BCH được phân công một số nhiệm vụ của Hội CĐV, chịu sự chỉ đạo, phân công của chủ tịch Hội.
          - Phải nắm vững các Nghị quyết, Điều lệ Hội, nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch chương trình hoạt động Hội, xử lý kịp thời những công việc được phân công phụ trách.
          - Mỗi thành viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính năng động, chủ động, sáng tạo, tính cộng đồng trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết nội bộ thực hiện có hiệu quả và đảm bảo về thời gian các công việc do lãnh đạo phân công.
          - Phải thường xuyên rèn luyện, giữ gìn ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, góp ý xây dựng phong trào Hội vững mạnh. Trong thảo luận phát huy đầy đủ năng lực và trách nhiệm, trình bày ý kiến cá nhân, khi tập thể hoặc lãnh đạo đã quyết định phải chấp hành nghiêm túc. Nếu thấy có điều gì chưa thoả đáng thì trình bày với người có trách nhiệm để cân nhắc, xem xét, không phát ngôn và phê phán tuỳ tiện.
Điều 5: Chế độ làm việc và phương thức hoạt động
          1- Ban chấp hành Hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, khi bàn bạc dân chủ, công khai, khi biểu quyết  thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức và hoạt động theo điều lệ trên tinh thần nhiệt tình, tự nguyện, tự giác.
          2- Ban chấp hành mỗi tháng họp một lần vào cuối tháng để nắm tình hình và triển khai công việc, ở mỗi buổi họp hàng tháng các thành viên phản ánh nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ công việc, những khó khăn, thuận lợi, ý kiến đề xuất để thực hiện các nhiệm vụ đồng thời đảm nhận các nhiệm vụ tiếp theo do Chủ tịch Hội phân công.
          Điều 6: Tổ chức thực hiện
          Mỗi thành viên trong Ban chấp hành Hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này. Nếu có vấn đề gì mới phát sinh sẽ xem xét bổ sung sửa đổi cho phù hợp.
          Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội CĐV Bóng đá QNK Quảng Nam, đề nghị các thành viên thực hiện nghiêm túc các nội dung của quy chế này.

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến


1419929639
1431930357
1453967689
 
BXH V.League 1-2016
Untitled 1 copy
 
Sebastian G.Merlo (19)
CLB SHB Đà Nẵng
24
Hoàng Vũ Samson (39)
CLB Hà Nội T&T
15
Uche Iheruome (77)
CLB Sanna Khánh Hòa BVN
14
full QNK Quang Nam full QNK Quang Nam
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Kết thúc mùa giải 2016. Bạn dự đoán đội bóng QNK sẽ nằm trong tốp?

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 26
 
  •   Hôm nay 698
  •   Tháng hiện tại 13,454
  •   Tổng lượt truy cập 365,851